Rogaland

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger

Viktigste aktiviteter 2021

  • Tydeligere prioritering av både finansiering og kompetanse. Det ble satt ny finansieringsrekord i 2021 (934 millioner kroner), til tross for mindre krisepakker enn i 2020 og færre saker. Siden sommeren 2020 er det gjennomført 80 workshoper hvor vi har utfordret bedriftene på kommersialiseringsstrategien deres, med gode tilbakemeldinger.
  • Det har vært jobbet aktivt med eksport på kontoret. Vi har sammen med fylkeskommunen og de viktigste eksportaktørene etablert «Team eksport Rogaland». Vi har også rigget et eget internt prosjekt på mobilisering til, og klargjøring av bedrifter til HPO satsing på Offshore vind, samt satt i gang en systematisk oppfølging av tidligere lånekunder med tanke på internasjonal satsing.
  • Rogaland har i 2021 virkelig fått anerkjennelse for klyngearbeidet, med tre av fire nye Arena Pro-tildelinger. Alle våre seks klynger har nå fått denne statusen og kan dermed styrke sin innsats.
  • Kontoret har initiert et analyseprosjekt om lønnsomhet i landbruket.

Finansiering i 2021

Tallene under er for Rogaland.

Les kundehistorier