Vestfold og Telemark - Skien

Storgaten 159, Floodegården, 3917 Porsgrunn. I 2021 var kontoret plassert i Skien, nytt kontorsted gjelder fra februar 2022.

Viktigste aktiviteter i 2021

  • Fortsatt økning i utviklingsprosjekter næringslivet i Vestfold og Telemark får finansiert av Innovasjon Norge
  • 56 prosent av tilsagnene vi besluttet (199 millioner kroner) klassifiseres å ha miljøeffekt. Grønn og bærekraftig sirkulærøkonomi og verdiskaping er svært viktig for regionen.
  • 21 prosent av den nasjonale grønt-rammen gikk i 2021 til landbruket i Vestfold og Telemark.
  • Flere av destinasjonene i regionen vår jobber nå med Bærekraftig reisemålsutvikling, som er et kompetanseprogram utviklet av Innovasjon Norge.
  • Økt interesse for investeringer i regionen vår med stadige leads fra Invest in Norway-kolleger globalt.
  • Fire bedrifter fra regionen vår er tatt opp i eksport tilbudet «Global Gateways», og Hydrogennettverket GIC er toneangivende for HPO Hydrogen Tyskland, men det forventes at flere bedrifter fra regionen vår deltar i andre HPO i tiden fremover (HPO=High Potential Opportunites)
  • Bedrifter fra regionen deltok i Global Growth markedsprogrammer til Kina, Singapore, FN, USA med mer.
  • For våre forberedende program Internasjonal markedsutvikling hadde Vestfold og Telemark åtte av 73 deltakere i nasjonal konkurranse.

Finansiering i 2021

Tallene under er samlet for Vestfold og Telemark.

Les kundehistorier