Vil revolusjonere grønn skipsfart med hydrogen og batteri

Corvus EnergyBergen

Ved å samkjøre batterier med brenselceller på hydrogen, skal Corvus Energy, LMG Marin og konsortiet deres knekke koden for effektiv og utslippsfri skipsfart.

Det skjer store ting innenfor både batteri og hydrogen i maritim sektor, men det finnes begrensninger ved begge løsninger. For elektriske fartøy ligger utfordringen i rekkevidde og ladeinfrastruktur, mens utfordringene for rene hydrogenløsninger er lavt produksjonsvolum, høye driftskostnader og kort levetid.

Corvus Energy har utviklet dedikerte batterisystemer til maritim bruk i tolv år og er i dag verdens største leverandør av maritime batterisystemer. Sammen med skipsdesignfirmaet LMG Marin, og et konsortium bestående av Equinor, Norled, Wilhelmsen, NCE Maritime CleanTech og Universitetet i Sørøst-Norge, har selskapet, med støtte fra Innovasjon Norge, satt i gang et prosjekt hvor hydrogen og batteri skal kombineres.

Tilskudd på 50 millioner

– Denne teknologien kan bli en del av løsningen for å nå EUs mål om nullutslipp innen 2050, og passer godt inn i regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart, sier finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Vestland, Sandra Vespestad.

Miljøteknologitilskuddet som har blitt tildelt dette prosjektet er på over 50 millioner kroner, og det største Innovasjon Norge Vestland bevilget i 2020. Ifølge Vespestad vitner det om høy tillit til at prosjektet vil kunne resultere i verdiskaping for Norge i form av økt eksportpotensial og nye arbeidsplasser.

Forutsetning å ha Innovasjon Norge på laget

– For å kunne løse utfordringen med det grønne skiftet i maritim sektor, må man blant annet få redusert prisen på brenselceller, økt tilgjengeligheten på teknologien og økt kapasiteten i markedet, forteller Vespestad.

Corvus Energys forretningsstrategi på batteriprodukter er å utnytte storskala-fortrinnet til bil- og landbaserte battericeller, som Corvus tilpasser til maritim bruk. Den samme kjernekunnskapen skal selskapet bruke i utviklingen av brenselceller for hydrogen.

I stedet for å forske frem sine egne maritime brenselceller fra bunn, som er en del av det som gjør maritime brenselscellesystemer lite kostnadseffektive, skal Corvus Energy kjøpe masseproduserte bil- og landbaserte brenselscellemoduler fra Toyota, som deretter vil tilpasses til maritim bruk.

I tillegg skal brenselcellene samkjøres med batterier, som skal avlaste og optimalisere bruken av brenselcellene. LMG Marin skal sørge for at systemet fungerer i et bredt segment av forskjellige skipsløsninger.

– Å få Innovasjon Norge med på laget var en forutsetning. Jeg er veldig glad for at flere så potensialet i dette, og jeg har tro på at det kan bli noe stort, sier Torbjørn Bringedal, daglig leder i LMG Marin.

Om prosjektet lykkes, vil det styrke norske næringsaktører i det globale kappløpet om å tilby nullutslippsteknologi innen skipsindustri og maritim miljøteknologi.
Sandra Vespestad, Innovasjon Norge

Vil bli verdensledende

Corvus Energy har et mål om å ta samme posisjon som på maritime batteriprodukter, og også bli verdensledende leverandør av maritime brenselceller.

– Om prosjektet lykkes, vil det styrke norske næringsaktører i det globale kappløpet om å tilby nullutslippsteknologi innen skipsindustri og maritim miljøteknologi. Prosjektdeltakerne har verdensledende kompetanse innenfor utvikling og drift av energieffektive energiløsninger til sjøtransport, sier Vespestad.

Nå skal Corvus Energy gjennom en omstrukturering for å sette 20 stillinger på utviklingen av brenselcellene. De vil også lage sin egen storskala produksjonslinje. I tillegg setter LMG Marin av tre designere på prosjektet samt at hele konsortiet bistår inn på sine ekspertområder.

Ikke mulig uten Innovasjon Norge

– Både Corvus Energy og LMG Marin har gjennom flere vellykkede prosjekter bevist at de evner å tenke nytt og at de er villig til å investere tid og ressurser i innovasjon og utvikling, mener Vespestad.

Prosjektet skal vare over tre år, og innen da skal det første produktet være klart. Prosjektdirektør Kristian Holmefjord er imidlertid tydelig på at det ikke hadde gått uten støtten fra Innovasjon Norge.

Fordi det fortsatt vil ta tid før hydrogen er kostnadseffektivt sammenlignet med andre typer drivstoff, har investeringen høy risiko og ville vært vanskelig å rettferdiggjøre rent økonomisk hvis vi sto uten støtte, mener Holmefjord.

– Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten Innovasjon Norge, sier han.

  • Tilskudd til forstudie
  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Innovasjonslån
  • EU-rådgivning