Smart avfallshåndtering

Cycled TechnologiesSkien

Skien-selskapet Cycled Technologies utvikler et smart system for innsamling og sortering av avfall. Teknologien skal ut i det internasjonale markedet.

Løsningen består av en digital plattform, mobile applikasjoner og smarte beholdere, kalt SmartBins som identifiserer, sporer og sorterer avfall ved hjelp av sensorer, kamerateknologi og kunstig intelligens. Personer og selskaper som bruker beholderne blir belønnet med poeng som kan veksles inn i matvarer i butikken, redusert kontorleie eller reduserte priser på treningssenteret for å nevne noe.

- Cycled Technologies utvikler teknologi og løsninger som kan bidra til økt gjenvinning og sirkulærøkonomi, både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. De har fått på plass gode samarbeidspartnere og jobber tett med kundene gjennom utviklingsløpet. De har et internasjonalt nettverk som er viktig når de jobber parallelt i flere markeder, forteller Marte Lønnebakke i Innovasjon Norge Vestfold og Telemark.

Analyserer verdifull data

Selskapets kunder har behov for gode og effektive måter å håndtere avfall på. Kundene kan være eiendomsselskaper som drifter nærings- og kontorbygg, og eiere av kjøpesentre, butikker og idrettsanlegg. Cycled Technologies kobler økosystemet, som brukere, innsamlere og gjenvinningsselskapene, sammen på en digital plattform.

Den digitale plattformen sammenstiller og analyserer en rekke verdifulle data som materialtyper, materialkvalitet, mengde og hvor og når avfallsmaterialet leveres. Innsamlere og gjenvinningselskapene får dermed svært nyttig informasjon om innsamlingspunktene og økt tilgang til gjenvinnbart materiale. Dokumentasjonen bidrar til bedre logistikk, reduserte transportkostnader og mer effektiv resirkulering.

Utvikling i samarbeid

Selskapet har siden etableringen i 2016 jobbet mye med kundekontakt og markedsbehov. I et aktuelt pilotprosjekt skal de teste 40 beholdere og teknologien på to ulike steder. En av lokasjonene er hjemmebanen til fotballklubben Odd, Skagerak Arena, med plass til 12 000 tilskuere. Cycled Technologies skal bidra til at klubben når målet om resirkulering av alt avfall.

Parallelt med pilotprosjektet i Norge driver selskapet avfallsinnsamling i Lagos i Nigeria, gjennom datterselskapet Cycled Recycling Ltd, i samarbeid med delstatens avfallsbyrå. Resultatet er en innsamling på opp mot fire tonn plastavfall i måneden, og planen er å utvide dette til å gjelde papir, glass og metall også.

Innovasjon Norge har vært direkte utløsende for fremdriften i prosjektet.
Thor Sverre Minnesjord, Cycled Technologies

Avgjørende støtte fra Innovasjon Norge

- Innovasjon Norge har vært direkte utløsende for fremdriften i prosjektet. De har bidratt til at vi kan utvikle teknologien, etablere samarbeid med pilotkunder og etablere nye arbeidsplasser. Det har ført til at vi har fått inn en rekke nye private investorer som har gått inn med kapital i selskapet, forteller daglig leder i Cycled Technologies, Thor Sverre Minnesjord.

Markedet for smarte innsamlingsløsninger er globalt. Nå jobber selskapet primært med det norske/skandinaviske markedet, Midtøsten og deler av Vest-Afrika. Hovedfokuset er å industrialisere plattformen og høste erfaringer gjennom de første kommersielle kontraktene, slik at de kan forbedre beholdere og programvare ytterligere.

  • Tilskudd til markedsavklaring
  • Tilskudd til kommersialisering
  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon
  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Tilskudd til miljøteknologi
  • EU-rådgivning
  • Rådgivning i internasjonale markeder