Styret

Gunnar Bovim
Styreleder
Foto: Thor Nielsen/NTNU
Kristin Misund
Nestleder
Foto: Agnete Brun
Merete Nygaard Kristiansen
Styremedlem
Foto: Agnete Brun
Arvid Andenæs
Styremedlem
Foto: Agnete Brun
Heine Østby
Styremedlem
Foto: 3B Fibreglass
Kristine Falkgård
Styremedlem
Foto: KBN/Jo Straube
Kristine Nore
Styremedlem
Foto: Bjørn H. Pettersen
Arne Ingebrigtsen
Styremedlem
Foto: Kristiansund kommune
Thomas Breen
Styremedlem
Foto: Arnfinn Johnsen
Håkon Nyhus
Ansatterepresentant
Foto: Astrid Waller
Mari Dorte J. Michaelsen
Ansatterepresentant
Foto: Privat

Andre relevante artikler