Rogaland

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger

Viktigste aktiviteter 2022

  • Energiselskap, kraftselskap og leverandørbedrifter har i 2022 etablert mange havvindkonsortier for å posisjonere seg både mot de norske utlysningene og internasjonalt. For å nå opp som mindre leverandører i dette markedet kreves det betydelig innsats. To kunderådgivere på rogalandskontoret bruker derfor mye av sin tid til å gjøre leverandørbedrifter i hele landet attraktive i havvindmarkedet.
  • Rogalandskontoret har i 2022 sikret flere spennende bedrifter vekstfinansiering ved hjelp av de ulike innovasjonslånene våre. På bredden av ordninger er vi et «10 prosentfylke», men på disse låneordningene bevilget vi i 2022 hele 28 prosent av den nasjonale potten.
  • Også i år ble vår regionale BU-prisvinner nominert til nasjonal pris. De startet opp ysteri og gardsutsalg basert på egen melk rett før koronapandemien, og selger allerede prisvinnende oster til nærmere 300 butikker i hele landet. De kombinerer det beste av storskala melkeproduksjon med lokalmatutvikling og reiselivsopplevelser som en av flere aktører på Jæren.

Finansiering i 2022

Tallene under er for Rogaland.

Les kundehistorier