Trøndelag – Steinkjer

Skolegata 22 (InnoCamp), 7713 Steinkjer

Viktigste aktiviteter 2022

  • StudEnt ble overført til Innovasjon Norge, og IN Trøndelag deltok aktivt i utforming av ordningen. Over halvparten av tildelte midler gikk til studenter ved NTNU.
  • 130 gårdsbruk fikk tilskudd til utbyggingsprosjekter, noe som utløste investeringer på til sammen 637 millioner kroner.
  • Trøndelag var i 2022 European Region of Gastronomy (ERG), noe som førte til ekstra stor aktivitet innenfor områdene mat og reiseliv.
  • Global Growth Salmon Aquaculture Scotland og Global Growth Salmon Aquaculture Canada ble avsluttet med gode resultater.
  • Sammen med fylkeskommunen, SIVA og NFR er det gjennomført flere webinarer med næringskontaktene i trønderske kommuner, og det ble også arrangert en fysisk samling for dette nettverket.

Finansiering i 2022

Tallene under er for Trøndelag.

Les kundehistorier