Årsrapport Innovasjon Norge 2022

7,1 mrd.

Innovasjon Norge kunne bidra med 7,1 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i næringslivet i 2022. Her finner du våre nøkkeltall.