Slik ble Trøndelag en toppdestinasjon for matopplevelser

Trøndelag fikk status som Europas gastronomiregion i 2022. Ingen andre norske byer eller regioner har fått denne utnevnelsen tidligere.

Fra Norden er bare Aarhus i Danmark og Kuopio i Finland på den samme prestisjefylte lista. Det anerkjente reisemagasinet Condé Nast Traveler har omtalt Trøndelag som en av topp tre destinasjoner for matopplevelser, og en av deres 22 beste steder å reise til i 2022.

“Området har variert landskap med skog, fjell, fjord og åkrer, og leverer høy kvalitet på sjømat, økologiske meieriprodukter og ferske grønnsaker. Råvarene leveres lokalt og til restauranter rundt i verden,” skriver Condé Nast Traveler.

Trøndelag har fått stor internasjonal og nasjonal oppmerksomhet som matdestinasjon. Og Trøndelag selv har ambisjoner om å bli Norges fremste matregion, samt en sterk matregion i europeisk perspektiv. Det er mye som tyder på at de er på god vei. Men hva ligger bak denne suksessen?

– Matsatsingen i Trøndelag har ikke vært en sprint. Innsatsen kan heller beskrives som en maraton der hele Trønderlaget har stilt opp. Tilgang til gode naturressurser, fantastiske råvarer, kompetanse og finansiering, har brakt regionen i tet, sier Aud Herbjørg Kvalvik i Innovasjon Norge.

Bedriftsnettverk har båret frukter

Ressursgrunnlaget gjør at Trøndelag på mange måter er skapt for matproduksjon. Golfstrømmen skyller inn mengder av temperert, næringsrikt vann langs kysten. Sol og regn i riktig blanding gir god vekst på åker og eng. Trønderske bønder dyrker nærmere 1,6 millioner dekar, og 2022 var året trønderske selskaper eksporterte fisk for 26 milliarder kroner. 

Fylket var tidlig ute med produksjon og salg av lokalmat. Samvirkeforetaket «Den Gyldne Omvei» ble Trøndelags første moderne mat- og opplevelsesnettverk. Det sto 20 forskjellige Inderøy-bedrifter bak samarbeidet som ville tilby opplevelser, lokal mat og kultur til norske og internasjonale gjester. Kort tid etter dannet 27 bedrifter i Rørosregionen Rørosmat SA, hvor de samarbeider om salg, felles merkevare og lager- og logistikkløsning.

Beslutningen om å etablere et Verdiskapingsprogram for mat, var det som endret alt.
Aud Herbjørg Kvalvik, Innovasjon Norge.

Begge nettverkene har benyttet flere av Innovasjon Norges rådgivings- og finansieringstjenester, og begge har fungert som rollemodeller og mentorer for nye mat- og opplevelsesnettverk fra hele landet.

– Beslutningen om å etablere et Verdiskapingsprogram for mat, var det som endret alt. Innovasjon Norge fikk et fornuftig mandat, nok penger og tilstrekkelig forutsigbarhet for programsatsingen. Det gjorde at kunderådgiverne kunne arbeide systematisk og målrettet med næringen, og at bøndene og produsentene turte å kaste seg ut i noe helt nytt. Vi må bare takke Stortingets næringskomite fra årtusenskiftet, for ambisjonene med oppdraget og viljen til å følge opp, sier Kvalvik videre.

Program for å styrke norsk matmangfold

Verdiskapingsprogrammet for mat ble opprettet for å styrke matmangfoldet i Norge. Med 100 millioner kroner årlig over jordbruksavtalen, kom mulighetene. Rørosmeieriet var den første bedriften som i 2001 fikk tilskudd fra verdiskapingsprogrammet.

Trøndelag har årlig fått benytte en stor del av midlene,som i dag heter Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Pengene har i hovedsak gått til enkeltbedrifter, men tilskudd til bygging av matfaglig kompetanse, nettverk og salgsarenaer, har vært like viktig for posisjonen Trøndelag nå har oppnådd som lokalmatregion.

Trøndersk Matfestival, ble første gang arrangert i 2005. Innovasjon Norge har bidratt til arrangementet årlig, og jobber fremdeles tett med arrangøren, Oi! Trøndersk mat og drikke AS.

Festivalen har blitt en attraksjon for både norske og internasjonale gjester. International institute of gastronomy, culture, arts and tourism (IGCAT) besøkte festivalen i 2019. At IGCAT oppdaget Trøndersk Matfestival, og at Visit Trondheim initierte en søknad fra Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune, førte til at Trøndelag fikk status som European Region of Gastronomy i 2022.

Arrangerer Oste-VM i år

Trondheim var vertskap for Michelinutdelingen i februar 2020. Høsten 2023 går Oste-VM av stabelen, og i 2024 skal Bocuse d’Or Europe 2024 arrangeres i samme by.

Mange har bidratt til den positive utviklingen av matmangfoldet i Trøndelag.

– Innovasjon Norge Trøndelag har de siste 20 årene bevilget ca 1,9 milliarder kroner til 4600 prosjekter innen grønn sektor. En stor andel har gått til bærebjelken for trøndersk matproduksjon, det tradisjonelle landbruket. Bevilgningene til lokalmatproduksjon og servering anslår vi til 300 millioner kroner fordelt på 1000 enkeltsaker, sier Kvalvik.