EU er mer enn finansiering

Et EU-prosjekt handler vel så mye om posisjonering og nettverksbygging som kapital. Det handler om hvor raskt løsningen til din bedrift kan være i markedet, hvor kundene er og hvilke partnere som blir med på reisen etter prosjektets slutt.

Innovasjon Norge er, sammen med Forskningsrådet, en av hovedaktørene i den nasjonale oppfølgingen av Horisont Europa, verdens største forskings- og innovasjonsprogram. Vår innsats skal hovedsakelig bidra til å styrke næringslivets deltakelse i programmet og retter seg primært mot små og mellomstore bedrifter og klynger, men også mot offentlige aktører.

I 2022 kom de første resultatene fra programmet som strekker seg over perioden 2021-2027. Tallene viste at norsk næringsliv så langt har konkurrert seg til 1,2 milliarder kroner. Bare under enkeltvirkemiddelet EIC Akselerator i programmets pilar 3 hentet fem norske bedrifter totalt ca. 350 millioner kroner i tilskudd og egenkapital i løpet av 2022

Regionale EU-rådgivere

Tim Genge jobber ved Innovasjon Norges kontor i Bergen og er en del av INs EU-apparat bestående av 11 regionale EU-rådgivere.

I tillegg til rådgivning på virkemidlene under EIC har Innovasjon Norge dedikerte rådgivere som jobber med mobilisering til samarbeidsprosjekter på de ulike tematiske områdene digitalisering, næringsliv og romvirksomhet (cluster 4) klima, energi og mobilitet (cluster 5) og mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø (cluster 6) i Horisont Europas pilar 2.

Genge har et spesielt ansvar for å bistå næringslivet som søker på utlysingene under temaene klima, energi og mobilitet.

– EUs utlysninger treffer godt de utfordringene både Norge og Europa står overfor. Klimaendringer og de tilknyttete aktivitetene rundt Europas Green Deal, eksempelvis transformering av energikildene våre, bør være grunn nok for å tilpasse seg raskt. I tillegg har Russlands invasjon i Ukraina betraktelig økt behovet for energisikkerhet og etterspørsel etter fornybare løsninger på kontinentet. Her kan norsk næringsliv levere, og min rolle er å bistå kunder over hele landet med å levere løsninger som kommer raskt ut i markedet.

Genge jobber tett med Forskningsrådet, men hans arbeid er særlig vektlagt innovasjonsprosjekter (Innovation Actions), hvor løsninger kan industrialiseres, kommersialiseres og skalereres raskt. Selv om finansering av slike prosjekter er viktig for bedriftene, er det vel så viktig å få tilgang til helt ny kompetanse, finne nye nettverk og få tilgang til nye enorme markeder i Europa.

– Før jeg begynte med EU-rådgivning jobbet jeg med eksportrådgiving ved Innovasjon Norges kontor i Hamburg. Denne erfaringen har mye overføringsverdi til EU-arbeidet; kundene vil ha hjelp til å komme raskt ut i et nytt marked, og de trenger å vite hvordan markedet ser ut og hva som skal til for å lykkes.

Norsk helseteknologi til markedet

Norsk helseteknologi var i 2022 mest fremtredende blant flertallet av bedriftene som fikk finansiering fra det europeiske Innovasjonsrådet, EIC Akselerator.

Hemispherian, Glucoset og Oivivar er blant de fem bedriftene som fikk gjennomslag. De leverer løsninger innenfor kreftmedisin, måling av blodsukker og screening for øyesykdommer.

Maria Erdal Askim er EU-rådgiver ved Innovasjon Norges Oslo Viken-kontor. Hun understreker viktigheten av å komme i kontakt med Innovasjon Norge når en bedrift vurderer å søke om EU-finansiering.

– Bedriften må treffe på det som det europeiske innovasjonsrådet etterspør. Løsningen må helst være “deeptech”, den må ha et stort oppskaleringspotensial og bedriften må ha en god forretningsmodell og strategi for hvordan de skal få innovasjonen ut i markedet. Ikke minst må løsningen passe inn: Hvilken større utfordring er det bedriften din svarer på, spør Askim.

Gjennom EIC Akselerator kan små og mellomstore bedrifter søke om tilskudd på inntil 2,5 millioner euro og i tillegg egenkapital på inntil 15 millioner euro. Akseleratoren er for bedrifter som ønsker å komme raskere ut i markedet, bare i løpet av et par år. Dette er en stor kontrast til de fem til ti årene det vanligvis kan ta å introdusere en god løsning til markedet.

Hardtrening for norske bedrifter

I 2022 mottok godt over 300 bedrifter rådgivning gjennom hele søknadsløpet fra Innovasjon Norges regionale EU-rådgivere. I tillegg fikk 27 bedrifter grundig oppfølging og dybdeveiledning av EU-rådgiverne i forbindelse med intervjuet for EIC Akselerator.

Intervjuforberedelsene består også av pitchetrening og en generalprøve med et panel bestående av eksperter fra Innovasjon Norge og Investinor. Dette er en oppvarming før bedriftene skal ut i ilden hos den virkelige juryen fra det europeiske innovasjonsrådet i Brussel.

Ved forrige runde fikk vi tilbakemelding om at generalprøven vår var tøffere enn det virkelige intervjuet.
Maria Erdal Askim, EU-rådgiver i Innovasjon Norge

Hensikten med generalprøvene er å lage en så reell intervjusituasjon som overhodet mulig, og at teamet bak bedriften virkelig «blir grillet». Målet med rådgivingen og generalprøven er å gjøre bedriften godt forberedt på det de vil møte i det endelige intervjuet med EIC juryen. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode.

– Ved forrige runde fikk vi tilbakemelding om at generalprøven vår var tøffere enn det virkelige intervjuet. Men det er bedre at det går den veien – vi vil jo at våre kunder skal vinne denne konkurransen. Informasjon om intervjuprosessene og kravene til de som søker EIC Akselerator er en ferskvare som vi EU-rådgivere har tilgang til gjennom vår status som EU-rådgiver, sier Askim.

Etter intervjuet med den europeiske juryen vil bedriften få endelig svar på om den har kommet gjennom nåløyet og fått finansiering. Også etter at bedriften har kommet gjennom nåløyet følger Innovasjon Norges EU-apparat bedriftene videre, da i gjennomføringen av prosjektene.

Prosessen er nyttig også for bedrifter som ikke får finansiering. En søknad til EIC Akselerator tvinger bedriften til å gå grundig gjennom egen forretningsplan og finpusse strategier for kommersialisering og oppskalering. Dette drar flere av bedriftene nytte av i etterkant. Ved å søke EU-finansiering rettes blikket utover: De samler god kunnskap om markedene de ønsker å komme inn i, knytter verdifulle kontakter ut over Norges grenser og får vist seg fram internasjonalt.