Strategiske tema

Innovasjon Norge er en landsdekkende sparringpartner for bærekraftig vekst og eksport.

Bærekraft, eksport og grønn vekst er viktig for fremtidig utvikling og omstilling i norsk næringsliv. Det samme gjelder tilgang til finansiering av viktige satsinger.

I menyen til venstre kan du lese dybdesaker om hvordan Innovasjon Norge bidrar innenfor disse temaene, og ringvirkningene det får for bedrifter, mennesker og lokalsamfunn.