Landbruk og reiseliv

Utviklingen av norsk landbruk og norsk reiseliv er prioriterte områder i Innovasjon Norge.

Se nøkkeltall i menyen til venstre.