Utenlandske gjestedøgn

Antall gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge fordelt på land:

Det var 36,1 millioner kommersielle overnattinger i 2022, noe som er en økning på 33 prosent fra 2021. Utenlandske gjestedøgn utgjorde 9,8 millioner overnattinger – en økning på 197 prosent sammenlignet med 2021.

I 2019 var det 10,7 millioner utenlandske gjestedøgn, og 2022-tallene er altså kun noe lavere enn nivået før pandemien.

Andre relevante artikler