Et reiseliv på rett spor

2022 var det første året der en hardt rammet reiselivsnæring sakte, men sikkert bygget seg opp igjen etter pandemien.

I 2022 tok internasjonal turisme seg opp igjen etter flere år med unntakstilstand. Antall reiser på tvers av landegrenser endte på i overkant av 900 millioner, en reduksjon på 37 % fra 2019. På tross av usikkerhet i verden i form av krig og etterslep fra pandemien, var det en dobling i antall reiser fra året før. Utenlandske turister vendte tilbake til Norge, og antall utenlandske overnattinger i 2022 endte på 9 813 229, 8 % under 2019.

Turister fra oversjøiske markeder lot vente på seg, men en offensiv satsing i nærmarkedene gjennom hele pandemien kan synes å ha gitt resultater. Tyskland har tradisjonelt vært Norges største marked, og vokste seg større i 2022. Det samme gjelder for Nederland, Danmark, Frankrike, Sveits, Belgia og Østerrike.

Strategisk markedsføring av Norge

I 2022 viet publikum totalt 146,1 millioner minutter på historier fra Norge gjennom Visit Norway sine kanaler. Når brukerne engasjerer seg i innholdet, gir det kvalitetsdata som næringen kan benytte seg av i retargeting-kampanjer. Disse genererte totalt 712 000 klikk til kampanje-deltagerne i 2022. Markedsføringen fikk i tillegg anerkjennelse i form av 14 internasjonale priser.

Innovasjon Norge har en viktig rolle i å koble norske næringsinteresser med internasjonale kunder. I 2022 formidlet vi totalt 12,4 millioner digitale koblinger mellom et interessert publikum og norske reiselivsprodukter.

På visitnorway.com tilbyr vi et provisjonsbasert partnerprogram der vi lenker ut til partnernes hjemmesider og til salg av deres produkter. I 2022 genererte dette tilbudet en omsetning på 50,1 millioner kroner, en dobling fra det gamle rekordåret 2019. Disse lenkeklikkene utgjør 7 % av totale digitale koblinger mellom produkter og forbrukere.

Innovasjon Norge Reiseliv bidro til at rundt 140 internasjonale journalister besøkte Norge i 2022, med god dekning i hele landet. Vårt arbeid med PR resulterte i mer enn 1 500 artikler i USA og Europa.

B2B – bransjebearbeidelse

Norwegian Travel Workshop ble i 2022 arrangert i Kristiansand. Det ble avholdt over 6500 én-til-én-møter mellom norske tilbydere og 275 internasjonale turoperatører og agenter.

Norge har gode forutsetninger for å kunne ta del i den positive utviklingen innenfor opplevelsesindustrien gjennom økt satsing på arrangementsturisme. I 2022 lanserte vi et nasjonalt ressurssenter for arrangementer, til stor glede og nytte for aktørene vi arbeider med innenfor reiseliv, idrett og kultur.

Bærekraftige reisemål

Merket for bærekraftig reisemål har blitt et viktig verktøy for å systematisere et langsiktig arbeid for økt bærekraft i reiselivet. Det ligger et stort potensial i å tilby flere opplevelsesprodukter i norsk reiseliv for å bidra til å skape sesongforlengelse, helårsarbeidsplasser og økt verdiskaping. Ved utgangen av 2022 var 53 reisemål i merkeordningen.

Andre relevante artikler