Norge på Expo 2020 Dubai

Under slagordet «Pioneering Sustainable Ocean Solutions» deltok Norge på Expo 2020 Dubai. Den norske paviljongen fremmet Norge som ledende i verden innenfor havforvaltning og bærekraftige havløsninger.

Expo 2020 åpnet i oktober 2021, ett år forsinket på grunn av koronapandemien. Innovasjon Norge fikk ansvaret for planlegging, bygging og drift av paviljongen, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Havnasjonen Norge

Temaet for paviljongen var norske havløsninger, og hvordan vi kan bruke havet på en bærekraftig måte som en kilde til mat, transport og energi. Selve paviljongen er designet som en reise fra havbunnen til overflaten og opp i verdensrommet, der publikum blir presentert for løsninger innen blant annet karbonlagring, sjømat og akvakultur, energi, transport og havovervåking.

Hovedaktivitetene bestod av paviljongens utstilling og presentasjon, interne og eksterne arrangementer, møter og mottakelser. I tillegg til å bidra til en positiv presentasjon av havnasjonen Norge, bidro dette til å styrke viktige lokale og internasjonale næringslivsrelasjoner. Den norske paviljongen fungerte også som en relevant og viktig arena for de totalt 21 finansielle partnerne i det norske prosjektet.

Godt besøkt

Den norske paviljongen tok imot rundt 425 000 besøk i den seks måneders perioden verdensutstillingen varte. Dette vurderes som bra sett i sammenheng med koronapandemien, som satte sterke begrensninger på det antall besøkende paviljongen til enhver tid kunne ta imot. Spesielt gjaldt dette i de første fire månedene av utstillingsperioden.

Med bakgrunn i begrenset norsk næringslivstilstedeværelse i De forente arabiske emirater (FAE), samt forhold knyttet til pandemien, ble det tidlig klart at partnerrekrutteringen ville by på utfordringer. Kostnadsbudsjettet ble derfor revidert til å reflektere dette.

Mange støttespillere

Det norske Expo-prosjektet fikk god drahjelp fra partnerbedriftene som har vært med på finansiering og retning på paviljongens innhold. Blant de største partnerne var Jotun, Kongsberg, DNV, Equinor, Campus Blå og Yara, men også mange mindre bedrifter med diverse løsninger knyttet til havet som bidro inn i prosjektet.

I arbeidet med den norske paviljongen var ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter vært helt sentralt, og Norges Expo-team ved Innovasjon Norge fulgte nøye med under hele byggeprosessen, i samarbeid med LO.

Utstillingen ble avsluttet 31. mars 2022.