Andre oppdrag

Innovasjon Norge har til oppgave å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele landet. Det skjer med utgangspunkt i årlige oppdrag og bevilgninger fra ulike departementer og fylkeskommunene.

Oppdragene kan ses todelt: For den ene gruppen oppdrag er målet å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. For disse oppdragene er det etablert egne effektmål (se egen omtale).

Den andre gruppen er spesialoppdrag knyttet til aktiviteter som av ulike grunner ikke har samme måleregime i form av effekter. Dette omfatter blant annet landbruk og andre spesialoppdrag som reiselivsprofilering, EU-rettede tjenester og håndtering av EØS-midler. 

Disse oppdragene finner du omtale av her.