Kulturell og kreativ næring

Kulturell og kreativ næring er en viktig driver for bærekraftig vekst og jobbskaping over hele verden, og et utappet potensial for Norge. Innovasjon Norge gir støtte til norske bedrifter fra kulturell og kreativ næring med internasjonale ambisjoner og vekstpotensial.

Bærebjelkene i oppdraget, som kommer fra fra Kultur- og likestillingsdepartementet, er eksportprogrammet, investorprogrammet og mentorprogrammet. Målet er å øke norske bedrifter og investorers investering i kulturelle og kreative produkter og tjenester, rettigheter og talenter, samt utvikle flere vekstkraftige virksomheter som omsetter kulturelt og kreativt innhold nasjonalt og internasjonalt.

Ut i verden – et skreddersydd eksportprogram for kreativ næring

Eksportprogrammet «Ut i verden» skal bidra til utvikling i de norske kulturbransjene, styrke den internasjonale konkurransekraften og bidra til økte eksportinntekter. Bedriftene som kvalifiserer seg for deltakelse i programmet, får tilgang til kapital og kompetanse skreddersydd til deres behov. Bedriftene jobber med egen forretningsutvikling under hele programmet, som varer i rundt to år. I tillegg til en rekke fagsamlinger og fagreiser, arrangeres det åpne seminarer og konferanser.

I perioden fra 2017–2022 deltok 38 bedrifter i eksportprogrammet. Flere av bedriftene melder om økt antall ansatte og økte driftsinntekter i løpet av programperioden. I tillegg endrer flere strategisk retning basert på kompetansetilførsel og kapitaltilgang.

Fundraising for startups – et investorprogram for kreativ næring

Investorprogrammet består av tre spor, kompetanseprogrammet Fundraising for Creative Startups, Creative Industries Roundtable for investorer og bedrifter og Scale up studio for bedrifter med ekstra stort skaleringspotensial. Målet med programmet er å øke bedriftenes kompetanse om kapitalinnhenting og strategier for vekst, samt bidra til økt kunnskap om kreativ næring som en attraktiv investering.

I 2022 var det 13 bedrifter fra fem ulike bransjer og regioner som kvalifiserte seg til programmet. Antallet involverte investorer økte fra fem i 2019 og 2020 til 12 i 2021, og holdt seg relativt stabilt med 10 investorer i 2022. Det var en 50/50 representasjon av kvinnelige og mannlige investorer. Det å ha egne kompetanseprogram for bedriftene i kombinasjon med tiltak rettet direkte mot investorene og arenaer der de kan møtes, er det vi ser har størst samlet effekt.

Strategisk mentor – for styrket konkurransekraft internasjonal

Kreativ næring er en økonomisk sektor i vekst, styrket av digitalisering og økt etterspørsel etter tjenester. Men det er ustabile tider, og flere bedrifter har behov for sparring om hvordan de best kan klare seg gjennom, og i etterkant av, en fase med reduserte inntekter som følge av krisetider. For enkelte virksomheter kan tilgang til rådgivning, veiledning og kompetanse være vel så viktig som kapital for å komme tilbake i en normalsituasjon.

Mentortjenesten for kreativ næring skal bistå bedrifter med internasjonale ambisjoner og vekstpotensial med strategisk veiledning og oppfølging. Målet er å bidra til at omstillings- og/eller vekstprosessen går raskere, slik at sjansen for å lykkes øker. Tiltaket er spesifikt nevnt i Eksporthandlingsplanen og skal fokusere på omstilling og eksport​. Tjenesten blir lansert i 2023.