Tilskudd til landbruket

Tilskudd til investeringer og utvikling i landbruket:

Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene til investering og utvikling i landbruket har økt jevnt de siste årene.

Tradisjonelt landbruk fikk en liten topp i 2018 på grunn av en ekstra tildeling på 75 millioner kroner i tilskudd til investeringsstøtte. For 2019 og 2020 var bevilgningen tilbake på normalt nivå. Økningene i 2021 og 2022 skyldes igjen økning i rammen.

Andre relevante artikler