Kommersielle gjestedøgn

Antall overnattinger på hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem i Norge, fordelt på norske og utenlandske gjester (tall i millioner):

Norsk reiseliv hadde en god utvikling og vekst fra 2014 og frem til februar 2020. Koronapandemien førte til en betydelig nedgang, særlig fra utlandet, men i 2022 var tallene tilbake på tilsvarende nivå som før pandemien.

Samlet for året var det 36,1 millioner kommersielle gjestedøgn, som er en økning på 33 prosent. Antall norske står for en vekst på 11 prosent, mens utenlandske har økt med 197 prosent.

Andre relevante artikler