Vestfold og Telemark

Storgaten 159, Floodegården, 3917 Porsgrunn.

Viktigste aktiviteter i 2022

  • Vestfold og Telemark hadde i 2022 en økning på ca. fem prosent i tildelinger til utviklingsprosjekter hos næringslivet i regionen som fikk finansiering fra Innovasjon Norge. Spesielt gledelig er det å se at prosjekter fra alle regionens 23 kommuner er representert her.
  • 69 prosent av tilsagnene besluttet (253,7 millioner kroner) klassifiseres å ha miljøeffekt, dette er nær 70 prosent av alle kronene bevilget fra IN Vestfold og Telemark. En bærekraftig og grønn sirkulærøkonomi er viktig for verdiskapingen og bedriftene i regionen vår.
  • Kragerø kommune mottok i 2022 merket som bærekraftig reisemål. Det er flere andre destinasjoner i regionen som nå jobber med å klassifisere seg som bærekraftig reisemål.
  • 17,9 millioner kroner fra grønn plattformutlysningen ble tildelt aktører i Vestfold og Telemark i 2022. Ordningen retter seg mot ambisiøse samarbeidsprosjekter som skal akselerere grønn omstilling i næringslivet.
  • Drangedal kommune hadde sitt første år som omstillingskommune og fikk bevilget 375 000 til SMB-utvikling. 20 bedrifter har vært involvert i en forstudie og 10 bedrifter er ved utgangen av 2022 anbefalt inn i et forprosjekt.
  • Bedrifter som jobber sammen for å utvikle seg har ofte en god suksessrate. Vi er derfor veldig fornøyde med en god økning av prosjekter i Vestfold og Telemark innenfor ordningen Bedriftsnettverk.
  • Vår region har i 2022 også vært pilot for en revitalisert versjon av FRAM-programmet med fokus på bærekraft som del av strategisk ledelse i bedriftene som har deltatt i programmet. Det har vært satt i gang to piloter; et program for 12 bedrifter i Tinn kommune og et i samarbeid med Agder, med seks bedrifter fra hvert fylke. Disse avsluttes i 2023.
  • I 2022 ble det gitt 14 millioner kroner til prosjekter i regionen vår for deltakelse «EU prosjekter» med finansiering fra Horisont Europa. 

Finansiering i 2022

Tallene under er samlet for Vestfold og Telemark.

Les kundehistorier