Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

AGDER 2006

Næringslivet på Agder hadde gode tider i 2006. Hovedtyngden av bedriftene har høy kapasitetsutnyttelse, økt verdiskaping og økt sysselsetting, samt betydelige ordrereserver. Det har vært en svært positiv utvikling i landsdelen.

Næringslivet i fylkene er meget variert, fra små bedrifter, gjerne familieeide til store utenlandseide industribedrifter.

Det er ingen ensidige industristeder på Agder. Derimot har de fleste kommunene et variert næringsliv hvor mange bransjer er representertInnovasjon Norge på Agder er kontor for både Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Dette utgjør et relativt stort område med 30 kommuner og et befolkningsgrunnlag på ca. 266 500 personer.

Selv om det organisatorisk sett er ett kontor på Agder har Innovasjon Norge kontorsted både i Arendal og Kristiansand. Det er ett felles styre for begge fylkene.

Totalt behandlet kontoret 687 saker i 2006. Dette gjelder både ordinære finansieringssaker, vedlikeholdssaker og Skattefunn.

Leder: Erling L. Hellum

Kontoret i Arendal har ni ansatte og kontoret i Kristiansand syv ansatte.
Arendal
Ragnv. Blakstadsv. 1,
Serviceboks 606, 4809 Arendal

Kristiansand
Tordenskjoldsgate 9,
Postboks 665,
4666 Kristiansand

innovasjonnorge.no/agder