Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal- og internasjonal kompetanse slik at bedrifter og gode idéer kan bli forretningssuksesser. Med kontorer i alle fylker og i tretti land over hele verden er det lett å komme i kontakt med oss.

Fornyelse og innovasjon

Innovasjon Norge skal bidra til at norsk næringsliv utvikler seg, spesielt med tanke på fornyelse og innovasjon, både for enkeltprodukter og for bedriftene i seg selv.

Jobben vår er blant annet å utvikle distriktene og styrke norsk næringsliv i utlandet. Vi skal også få flere nordmenn til å reise mer i Norge og trekke utenlandske turister hit.

En pådriver

Vi skal være en pådriver og utvikler for norske bedrifter som ønsker å vokse, gjerne i et internasjonalt marked.

Innovasjon Norge kan blant annet bidra med finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgivning.


Innovasjon Norge
Akersgt. 13
Postboks 448 Sentrum
0104 Oslo

post@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no