Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Rolle og oppgaver

Innovasjon Norge fremmer bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløser ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Våre tjenester og programmer

Innovasjon Norge skal være en pådriver og en utviklingsaktør overfor etablerere, nyetablerte, små og mellomstore bedrifter som ønsker å vokse, gjerne i et internasjonalt marked. Vi tilbyr programmer og tjenester som skal bidra til å øke innovasjon i næringslivet i hele landet, utvikle distriktene og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Vår rolle er å bidra med:

  • langsiktig finansiering i form av lån, tilskudd og garantier
  • kompetanse
  • nettverk
  • rådgivning
     

til utviklingsprosjekter i og for bedriftene.

I tillegg profilerer vi reiselivet og norsk næringsliv for øvrig. Ofte skreddersyr vi løsninger for våre kunder basert på en kombinasjon av disse tjenestetypene.

En global organisasjon

Innovasjon Norge er en global organisasjon. I tillegg til å være representert i alle fylkene i landet har vi kontor i over tretti land. I land hvor Innovasjon Norge ikke er representert med kontor, er det større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader.

Eierforhold og forvaltning

Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier av Innovasjon Norge. Selskapet forvalter også midler for Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Historie

1. januar 2004 overtok Innovasjon Norge oppgavene til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.