Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

VI SAMARBEIDER MED ANDRE

Det er viktig for Innovasjon Norge at kundene har enkel tilgang til og god nytte av våre og andre offentlige organisasjoners tjenester.

Vi har derfor samarbeidsavtaler med alle landets fylkeskommuner og Fylkesmannens landbruksavdelinger for å kunne gi et godt tilbud til bedriftene. Vi har også avtaler med SIVA og Norges forskningsråd. Dermed kan kundene våre ha ett kontaktpunkt ved våre kontorer, som kan bistå med veiledning og kontaktformidling også til denne delen av virkemiddelapparatet. Norges forskningsråd har representanter ved åtte av kontorene våre i Norge. Innovasjon Norges distriktskontorer saksbehandler også alle SkatteFUNN-saker for Forskningsrådet.

Øverst i figuren har vi alle departementene som regulerer driften vår. Nærings- og handelsdepartementet er vår eier. På neste nivå er kontorene våre i Norge, som har avtaler med sin fylkeskommune for å kunne gi best mulig hjelp til næringslivet i fylket. Kontorene i utlandet er underlagt utenrikstjenesten gjennom en avtale med Utenriksdepartementet. I tillegg er vi representert via UDs utenriksstasjoner i mer enn 100 land. Dette medfører at vi i dag er representert i alle de viktigste utenlandske markeder for norsk næringsliv.

Nederst ligger våre regionale og nasjonale samarbeidspartnere, samt de med internasjonal betydning.

Innovasjon Norge har i tillegg samarbeidsavtaler med flere andre organisasjoner. Figuren under gir et bilde av dette samarbeidet.

Samfunnskart