Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

STYRET

Kjell Storeide, leder
Storeide har bred næringslivserfaring bl.a. som adm direktør i Stokke AS (tidligere Stokke Gruppen AS) 1990 - 2004. Han er engasjert med styrearbeid bl.a. i Aker ASA, Aker Material Handling AS og flere industribedrifter på Nordvestlandet. I noen av disse bedriftene er han også inne som medeier. Han har tidligere vært styremedlem i bl.a. SND og SND Invest, NHOs Hovedstyre og hovedstyret i TBL.


Kirsten Indgjerd Værdal, nestleder
Værdal er daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke as. Hun har tidligere vært leder i Norges Bondelag, vært styremedlem i Tine Norske Meierier og har arbeidet for fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Landbruksdepartementet. Værdal er bosatt i Inderøy.


Elin Tveit Sveen
Tveit Sveen er daglig leder i Marø Havbruk AS og Svanøy Røykeri As, deleier og styreleder i Marø Havbruk Eigedom AS og styreleder for Svanøy Røykeri AS. Hun har hatt flere politiske og organisatoriske verv og er i dag vara i Fiskeri og Havbruksnæringas Landsforening avd. Havbruk samt med i Rømmingskommisjonen.


Siri Bye G. Johansen
Bye Johansen er informasjonssjef i Birkeland Innovasjon AS. Hun har deltatt på Gründerskolen og jobbet i et biotech-selskap i Silicon Valley. Hun har siden 1997 hatt mange tillitsverv, vært styremedlem i Ung Tiltakslyst, hatt ansvar for Ide/Start i Start UMB, og vært administrasjonssjef ved Studentsamfunnet i Ås.


Arild Øien

Øien er hotelldirektør ved Selbusjøen Hotell og Gjestegård. Han har hatt en rekke tillitsverv i reiselivet, bl.a president i NHO Reiseliv og flere posisjoner i tidligere Norges Turistråd. Øien er hovedstyremedlem i NHO og var frem til 2006 medlem av NHOs arbeidsutvalg. Arild Øien er også styreleder i Kjeldstad Holding AS /Kjeldstad Sagbruk og Høvleri AS i Selbu.


Roar Flåthen

Flåthen er leder i LO. Han har vært og er medlem i flere styrer og utvalg. Er blant annet styremedlem i APR Media Holding og A-pressen, nestleder i styret i Bank 1 Oslo AS, styremedlem Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS), varamedlem Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS), representant i hovedavtaleutvalget LO/NHO og komiteen for EUs arbeidslivspolitikk.

Eli Blakstad

Blakstad er administrerende direktør i Peer Gynt as, tidligere styreleder i Norges Bygdeungdomslag, og har erfaring fra blant annet tillitsverv i Sparebank1 Gudbrandsdal, Selskapet for Norges Vel og Høgskolen i Lillehammer.  Hun har vært politisk aktiv i 12 år og er medlem i styringsgruppa for ARENA programmet kultur og opplevelsesnæringene i vekst.


Leif Frode Onarheim

Onarheim har vært stortingsrepresentant i perioden 2001-2005, president i NHO, rektor på Handelshøyskolen BI og konsernsjef for Nora Industrier. Han har bred yrkeserfaring og er nå partner i Norscan-Partners. Han har hatt styreverv i flere store bedrifter bl.a. i Narvesen ASA, Netcom ASA og Aschehoug.  I 1986 mottok han utmerkelsen Ridder av St. Olavs Orden, og ble kåret til Årets Leder samme år (Farmand/ Økonomisk Rapport).


Kirsti Saxi
Saxi er inne i sin tredje periode som 1. vararepresentant i Stortinget og er fylkestingsrepresentant i tredje periode. Hun har vært varaordfører og fylkesordfører i to år og nestleder i SND i Finnmarks styre i seks år.


De ansattes representanter i styret:


Egil Hagen
Seniorrådgiver i internasjonaliseringsgruppen i Innovasjon Norge og arbeider med rådgivning i internasjonalisering for eksportbedrifter mot markeder i Nord-Asia og Vest-Europa. Han har tidligere arbeidet i Forsvaret, Frionor og i flere av Norges Eksportråd kontorer i Vest-Europa.


Randi Abrahamsen
Seniorrådgiver ved Innovasjon Norges kontor i Troms. Hun arbeider med rådgivning og saksbehandling innenfor bransjene landbasert energi og olje/gass, verftsindustrien, FoU og innovasjon, og hun har produktansvaret for det kvinnerettede arbeidet ved kontoret.


LEDELSEN


Administrerende direktør: Gunn Ovesen
Gunn Ovesen var Norges første kvinnelige sivilingeniør i anleggsteknikk fra NTH og tidligere konserndirektør i Storebrand med ansvar for Bedriftsmarked Liv og Skade. Ovesen var administrerende direktør i SND fra 2002 og i Innovasjon Norge fra 2004.


Reiseliv: Per Arne Tuftin
Per Arne Tuftin er direktør for reiseliv i Innovasjon Norge. Han har tidligere jobbet som kommunikasjonsdirektør, en stilling han har hatt siden opprettelsen av organisasjonen. Tuftin har tidligere vært direktør for strategi i Norges Turistråd hvor han var ansvarlig for myndighetskontakt og informasjon.


Divisjon Utland: Svein Berg
Svein Berg kom i 2006 fra stillingen som administrerende direktør i Eksportutvalget for fisk (EFF), en stilling han har hatt siden 2000. Han har tidligere vært direktør i Norway Seafoods og direktør for kommunikasjon og strategi i SND. Svein Berg er utdannet Cand Polit fra Universitetet i Oslo.


Tjenester og programmer: Hans Martin Vikdal
Hans Martin leder Innovasjon Norges utviklingsdivisjon og har bl.a. ansvar for utvikling og styring av INs samlede tjenesteportefølje. Han kom til SND i 2001 fra rådgivningsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) hvor han var direktør i enheten Global Risk Management Solutions. Tidligere har han jobbet i Sparebaken Nor og Arthur Andersen.


Strategi og innovasjonspolitikk: Roar Tobro
Roar Tobro begynte i 1994 i tidligere SND, først som kontorsjef og deretter som avdelingsdirektør ved kontoret i Møre og Romsdal. Han ble direktør for Divisjon for tjenester og programmer i 2002 og for Strategi og kommunikasjon i 2007. Han har tidligere jobbet i Landbruksdepartementet og som næringssjef i Ålesund kommune.


Divisjon Norge: Siri Bjerke
Siri Bjerke kom fra stillingen som direktør for Område Næringspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i 2005. Hun var i perioden 2000-2001 miljøvernminister og i perioden 1993-1997 statssekretær i UD.


Stab: Finn Kristian Aamodt
Finn Kristian Aamodt var stabsdirektør i tidligere Norges Eksportråd fra 1999. Her fungerte han som administrerende direktør i perioden før sammenslåingen. Tidligere har han jobbet i McDonalds, Provida og Accenture.Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Kjell Storeide,
leder

Foto: Ivar Greftegreff

Kirsten Værdal,
nestleder

Foto: Arne Rød/Innovasjon Norge

Elin Tveit Sveen

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Siri Bye G. Johansen

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Arild Øien

Foto: Trond Isaksen

Roar Flåthen

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Eli Blakstad

 Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Leif Frode Onarheim

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Kirsti Saxi

 

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Egil Hagen

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Randi Abrahamsen

 


Foto: Johnny Syversen

Gunn Ovesen

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Per Arne
Tuftin

Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Svein Berg

Foto: Ivar Greftegreff

Hans Martin Vikdal

 Foto: Arne Rød/Innovasjon Norge

Roar Tobro

Foto: Marit Gulbrandsen/Innovasjon Norge

Siri Bjerke

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge

Finn Kristian Aamodt