Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Om årsrapporten 2006

Velkommen til elektronisk versjon av Innovasjon Norges årsrapport for 2006. Rapporten beskriver virksomheten vår i 2006.

Les adm. dir. Gunn Ovesens betraktninger under menyen Om oss. Under Resultater har vi forsøkt å gi et kort overblikk over resultatene våre innenfor områdene: økt innovasjon, økt internasjonalisering, styrke profileringen av næringslivet og regional næringsutvikling. Ønsker man å gå i dybden av resultatene ligger det pdf av detaljerte resultatrapporter.

Les mer om Innovasjon Norge på www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge
Akersgt. 13. Postboks 448 Sentrum
0104 Oslo
Telefon 22 00 25 00
Telefaks 22 00 25 01
E-post: post@innovasjonnorge.no

Organisasjonsnr. 986 399 445

Design: Gazette
Web-produksjon: Gazette

Foto på forsiden:
Innovasjon. Foto: Jan Lillehamre/Innovasjon Norge
Internasjonalisering: Pål Bugge/Innovasjon Norge
Profilering: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge
Næringsutvikling: Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Animasjon på forsiden: Gazette

Juni 2007