Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Innovasjoner for framtiden

Bilde. Adm.dir. Gunn Ovesen. Foto: Johnny Syversen

Norge som nasjon har de senere årene klart å kombinere store oljeinntekter og gode velferdsordninger med høy vekst.  Dette er en utvikling som mange land misunner Norge, og som framstår som litt av en gåte når man sammenligner med andre lands innsats.

Årsakene til dette er mange og komplekse, men det er hevet over tvil at våre næringsmiljøer har skapt innovasjonsaktiviteter som gjør at norske bedrifter i dag framstår som svært konkurransedyktige.

Norske bedrifter ligger på mange områder ikke i teknologi- eller forskningsfronten, men skaper innovasjoner som kundene vil ha.

 Et liv etter oljen

Det norske innovasjonssystemet har i oljealderen vist seg svært effektivt. Men Norge må samtidig ha et liv etter oljen, slik at våre barn og barnebarn også har noe å jobbe for, og leve av her i Norge.

For å bidra til dette har vi i Innovasjon Norge lovet kundene våre at vi blant annet skal være kundeorienterte, rettskafne, resultatorienterte, innovative og modige.

Et næringsliv for framtiden

Vi lever i en verden i sterk forandring. Klarer norsk næringsliv å tolke hva menneskene og samfunnene trenger i framtiden, gir det muligheter for nye leveveier og nye markeder. Da trenger vi å opprettholde vår sterke evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer og omstillinger. Vi trenger nye generasjoner av etablerere og unge mennesker som våger å skape sin egen arbeidsplass. Vi trenger innovasjoner for framtiden.

TV-serien Skaperen

Et godt eksempel på dette er fjorårets TV-serie Skaperen. Programmene ble laget av TV2 i samarbeid med Innovasjon Norge.

Første sesong av serien ble sendt våren 2006. Den hadde 574 000 seere på det meste og rundt 450 000 seere i gjennomsnitt. Dette er veldig gode tall.

Kanskje noen av Skaperen-idéene kan bli internasjonale forretningssuksesser, eller at serien har inspirert noen til å gjøre forretninger av en idé de har. Fordi vi må satse på framtidens næringsliv, er det spesielt interessant at andelen av unge seere var svært høy.

Jeg håper at vi har satt i gang en tankeprosess hos flere av seerne om at de kan tjene penger på sin egen skaperevne og lage sin egen arbeidsplass - og at det ikke er så komplisert som mange tror.

Andre sesong av Skaperen ble sendt på TV2 våren 2007.

Fra Bodø til Beijing

Vår visjon er å gi lokale idéer globale muligheter, og å bringe nye innovasjoner ut i et stadig mer globalt marked. I 2006 arbeidet vi mye med å skape en strategisk plattform for vårt internasjonaliseringsarbeid. Vi ønsker å finne tiltak og arbeidsformer som kan skape en mer sammenhengende verdikjede fra våre kontorer i Norge til kontorene i utlandet og tilbake - fra Bodø og til et nytt marked, kanskje i Beijing? Vi kan også formidle kunnskap og teknologi tilbake til Norge fra markedene ute, kanskje til Bodø?

Et godt år for norsk reiseliv

Verdiskapingen i reiselivsnæringene og kjennskapen til Norge som reisemål øker. Innovasjon Norge satser på markedsføring av Norge både i utlandet og i Norge. Jeg vil trekke fram nettportalen visitnorway.com som er ett av tiltakene. Der får turistene attraktive smakebiter på hva Norge har å by på, og god og dekkende informasjon om Norge og våre reiselivstilbud.

Sammen med reiselivsnæringen gjorde vi Norge ennå mer attraktivt som reisemål i 2006 og antallet utenlandske overnattingsgjester økte med tre prosent.

I 2006 vokste ferie- og fritidsankomstene med 3,4 prosent, og gjestedøgn i forbindelse med forretnings- og tjenestereiser økte med hele syv prosent. Veksten var særlig sterk for besøkende fra Russland, Storbritannia, Spania og enkelte land utenfor Europa.

Verdiskaping for våre kunder

Innovasjon Norge er en stor organisasjon. Vi er over 700 ansatte i over 30 land og har kontorer i alle fylker. Uansett hvor kunden møter oss, skal Innovasjon Norge ha en felles grunnleggende måte å jobbe på, slik at alle kundene våre behandles likt og føler seg godt ivaretatt.

I løpet av 2006 økte vi innsatsen for å få til et bedre samspill og samhandling i hele organisasjonen, dele kunnskap og erfaringer og ikke minst, sikre at tjenestene bidrar til verdiskaping for kundene våre.

Våre tjenester

I løpet av 2006 har vi også vurdert, forbedret og systematisert det vi faktisk leverer. Våre tjenester, programmer og satsinger er nå beskrevet etter en felles mal som gjør det langt enklere å formidle våre ulike tilbud og å levere gode kombinasjoner av tjenester for å skape ekstra verdi for kunden.

Vi forbereder framtiden

Innovasjon er ikke bare nye måter å løse utfordringer på, men også å kombinere eksisterende løsninger på en ny måte eller forbedre noe som allerede eksisterer. Dette gjelder også for oss i Innovasjon Norge. Derfor må vi tolke hva kundene våre vil trenge i framtiden – og alltid anstrenge oss for å forutse deres behov slik at Norge blir et godt sted også for nye generasjoner.

Gunn Ovesen
Administrerende direktør,
juni 2007