Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Våre resultater i 2006

Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Tallene viser gode resultater - arbeidet har bidratt til økt innovasjon, større lønnsomhet og flere arbeidsplasser.

Innovasjon Norge konsentrerer arbeidet om fire resultatområder eller delmål. Disse er

  • å bidra til økt innovasjon i næringslivet i hele landet
  • å bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet
  • å styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt
  • å bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

Målinger viser at arbeidet gir resultater

Hvert år gjennomfører Innovasjon Norge i samarbeid med departementene to undersøkelser for å måle effekten av vårt arbeid: en førundersøkelse for å avklare bedriftenes forventninger til prosjektene, og en etterundersøkelse for å vurdere resultatene i etterkant. Tallene viser at arbeidet har gitt resultater:

63 prosent av bedriftene som har mottatt bistand fra Innovasjon Norge, svarer at prosjektet i stor grad har ført til økt innovasjon. Henholdsvis 67 og 68 prosent mener at prosjektet i stor grad har bidratt til større lønnsomhet og kompetanseutvikling i bedriften, mens 56 prosent mener prosjektet har ført til økt samarbeid med andre. Det siste er en nedgang på 8 prosent fra 2005.

Undersøkelsene tyder også på at bedriftene har et større internasjonalt fokus enn tidligere. 61 prosent av bedriftene oppgir at prosjektet Innovasjon Norge har ytt bistand til har hatt betydning for bedriftens overlevelse, mens at hele 78 prosent av prosjektene ikke ville blitt gjennomført, ville blitt utsatt i tid eller gjennomført i mindre skala uten bistand fra Innovasjon Norge. Denne andelen har vært relativt stabil siden 2002.

I perioden 2002 til 2006 har Innovasjon Norge bidratt til å skape eller sikre mellom 5400 og 7700 arbeidsplasser hos de bedriftene som fikk bidstand i 2002. Tallene viser også en liten økning i sysselsettingseffekt hos bedrifter som fikk bistand i 2002 sammenliget med året før.