Lån og tilskudd

Samlet utgjorde tilskudd, lån og garantier fra Innovasjon Norge til norsk næringsliv 9,2 milliarder kroner i 2021.

Se den fylkesvise tildelingen fordelt på type finansiering, virkemiddel og næringsområde i venstremenyen.