Låneportefølje

Fylkesvis fordeling av lån i millioner kroner:

Ved utgangen av 2021 omfattet låneporteføljen 8 245 aktive lån og 19,4 milliarder kroner. Porteføljen er redusert med 0,4 prosent fra 2020, mens antall lån er redusert med 576.

Lavrisikolån utgjør 11,7 milliarder kroner og risikolån 5,7 milliarder kroner. Lavrisikolån er redusert med 2,5 milliarder kroner og risikolån er økt med 0,3 milliarder kroner. Møre og Romsdal har størst portefølje av løpende lån på 4 milliarder kroner, hvorav 55 prosent er lån til fiskeflåten.

Andre relevante artikler