Oppstartlån

Antall lån og beløp i millioner kroner:

88 gründerbedrifter mottok oppstartlån på til sammen 125 millioner kroner i 2021. Nedgangen fra 396 innvilgede lån i 2020 skyldes bortfall av en koronapakke som ga utvidede muligheter for å innvilge nye lån.

Oppstartlånet gir gründerbedrifter kapital til å bygge selskapet videre.

Andre relevante artikler