Ledergruppen

Håkon Haugli
Administrerende direktør
Foto: Astrid Waller
Hans Martin Vikdal
Viseadministrerende direktør og konstituert stabsdirektør for virksomhetsstyring og økonomi
Foto: Agnete Brun
Eva Camerer
Konstituert direktør for strategisk stab
Foto: Astrid Waller
Helle Øverbye
Stabsdirektør for Mennesker og teknologi
Foto: Astrid Waller
Ingelin Drøpping
Direktør for Divisjon samfunns- og næringsutvikling
Foto: Astrid Waller
Vigdis Harsvik
Konstituert direktør for Divisjon samfunns- og næringsutvikling (sept 2021-april 2022)
Foto: Astrid Waller
Per Niederbach
Direktør for Divisjon eksport og Invest in
Foto: Agnete Brun
Elisabeth Svanholm Meyer
Direktør for Divisjon strategisk posisjonering, reiseliv og spesialoppdrag
Foto: Astrid Waller
Leon Bakkebø
Stabsdirektør for finansiering
Foto: Astrid Waller

Andre relevante artikler