Styret

Gunnar Bovim
Styreleder
Foto: Thor Nielsen/NTNU
Jørand Ødegård Lunde
Nestleder
Foto: Agnete Brun
Merete Nygaard Kristiansen
Styremedlem
Foto: Agnete Brun
Arvid Andenæs
Styremedlem
Foto: Agnete Brun
Helene Falch Fladmark
Styremedlem
Foto: Agnete Brun
Kristin Misund
Styremedlem
Foto: Agnete Brun
Jan Løkling
Styremedlem
Foto: Agnete Brun
Kristine Falkgård
Styremedlem
Foto: KBN/Jo Straube
Heine Østby
Styremedlem
Foto: 3B Fibreglass
Håkon Nyhus
Styremedlem, valgt av de ansatte i Innovasjon Norge
Foto: Astrid Waller
Karin Ammerud Sørensen
Styremedlem, valgt av de ansatte i Innovasjon Norge
Foto: Privat

Andre relevante artikler