Lån og tilskudd

Samlet utgjorde tilskudd, lån og garantier fra Innovasjon Norge til norsk næringsliv 7,1 milliarder kroner i 2022.

Se den fylkesvise tildelingen fordelt på type finansiering, virkemiddel og næringsområde i venstremenyen.