Låneportefølje

Fylkesvis fordeling av lån i millioner kroner:

Ved utgangen av 2022 omfattet låneporteføljen 7768 aktive lån og 19,2 milliarder kroner. Porteføljen er redusert med 0,2 prosent fra 2021, mens antall lån er redusert med 477.

Lavrisikolån utgjør 13,4 milliarder kroner og risikolån 5,8 milliarder kroner. Lavrisikolån er økt med 1,7 milliarder kroner og risikolån er økt med 300 millioner kroner.

Møre og Romsdal har størst portefølje av løpende lån på 4 milliarder kroner, hvorav 55 prosent er lån til fiskeflåten.

Andre relevante artikler