Fylkesvise tildelinger - næringsområde

Disse næringsområdene er basert på standarden for næringsgruppering i Statistisk sentralbyrå. Grunnlaget for denne grupperingen er EUs standard NACE.

Uspesifisert omfatter blant annet støtte til ikke-statlige organisasjoner, kommuner, prosjektbevilgninger til Innovasjon Norge og bedrifter som har prosjektledelse for bedriftsnettverk og klynger.

Annen tjenesteyting omfatter bransjekoder for næringsforeninger, bransjeorganisasjoner, samvirkeforetak og klyngetypene NCE/GCE.

Andre relevante artikler