Oppstartlån

Antall lån og beløp i millioner kroner:

73 gründerbedrifter mottok oppstartlån på til sammen 106 millioner kroner i 2022. Det er en liten nedgang fra 2021 og et resultat av det store volumet av denne ordningen under pandemien.

Oppstartslånet gir gründerbedrifter tilgang på kapital for å bygge selskapet videre etter kommersialiseringsfasen.

Andre relevante artikler