Fylkesvise tildelinger - virkemiddel

På landsbasis utgjorde lavrisikolån, risikolån og garantier, og tilskudd i 2022 til sammen 7,1 milliarder kroner. Rådgivingstjenester, profilering og EØS-midlene (1,15 milliarder kroner) er ikke medregnet her.

7,1 milliarder kroner er en reduksjon fra 2021, da tilsvarende tall var 9,2 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes bortfall av ekstraordinære tilskuddsmidler på grunn av koronapandemien.

Totalt ble det gitt 1,85 milliarder kroner i lavrisikolån fordelt på industri og tjenesteyting (352 mill. kr), landbruk (310 mill. kr) og fiskeflåte (1,19 mrd. kr). Risikolån og garantier til industri, tjenesteyting og landbruk utgjorde 1,91 milliarder kroner. Det ble tildelt 3,3 milliarder kroner i tilskudd. De største postene var innen miljøteknologi og Grønn plattform (943 mill. kr), landbruk (328 mill. kr) og innovasjonskontrakter (270 mill. kr).

Andre relevante artikler