Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Innovasjon Norge har 15 distriktskontorer og i tillegg et antall lokalkontorer som
sikrer at vi er representert med kontorer i alle fylker, unntatt Akershus.


I Finnmark har vi distriktskontor i Vadsø og lokalkontor i Alta. Distriktskontoret i Møre og Romsdal ligger i Ålesund, med et lokalkontor i Molde. Lokalkontoret i Sogn og Fjordane er plassert i Førde, mens distriktskontoret er i Leikanger. Vi har et lokalkontor i Tynset og Hedmarks distriktskontor er i Hamar.

De fleste distriktskontorene dekker ett fylke. Noen distriktskontorer dekker flere fylker.

Kontorene er underlagt ett regionalt styre, har én ledelse og medarbeidere som
opererer på tvers av fylkesgrensene.

I tillegg til distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold i Oslo, har vi også et lokalkontor i Østfold (Grålum). Tilsvarende har vi i tillegg til distriktskontoret for Buskerud og Vestfold i Drammen også et lokalkontor i Vestfold (Tønsberg).

I Agder har vi distriktskontoret lokalisert til Arendal og et lokalkontor i
Kristiansand.

Pr 1.1.2008 disponerte distriktskontorene 256,318 årsverk. Tilsvarende tall ved årets inngang var 252,2 årsverk.