Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Fra Bodø til Beijing

Gjennom Innovasjon Norge skal norsk næringsliv møte et samlet, serviceorientert og effektivt virkemiddelapparat. Vi samarbeider med blant annet Norges forskningsråd og SIVA og involverer interne og eksterne kompetansenettverk og samarbeidspartnere for å finne gode løsninger på kundens behov.

Vi har en bred kontaktflate og tilstedeværelse i hele Norge og i over 30 land over hele verden. Sammen med partnere både regionalt, nasjonalt og internasjonalt skal Innovasjon Norge utvikle et helhetlig tjenestespekter som møter regionale, nasjonale og internasjonale behov for kunnskapsbasert næringsutvikling.

Innovasjon Norge skal fremstå som en effektiv og helhetlig inngang til det norske virkemiddelapparatet og til internasjonale markeder, forskning, teknologi og kompetent kapital.

Illustrasjon. Verdenskart med oversikt over Innovasjon Norges kontorer.