Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

For Innovasjon Norge representerte året 2007 selskapets fjerde driftsår. Denne
årsrapporten er laget med sikte på å gi en smakebit av virksomheten i Innovasjon Norge rettet mot å fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter.

Vi har forsøkt å vise noen av Innovasjon Norges uttallige aktiviteter, som spenner over finansiering av bedrifter og prosjekter, rådgivning overfor næringslivet med særlig vekt på innovasjon og internasjonalisering, kompetansetilbud, nettverksbygging, eksponering av Norge og norsk næringsliv, samt kunnskapsbygging og premissgiving.


Innovasjon Norge
Akersgt. 13
Postboks 448 Sentrum
0104 Oslo

T: 22 00 25 00
F: 22 00 25 01 

post@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no