Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Styret i Innovasjon Norge

 

Kjell A. Storeide, Ålesund,  leder

Storeide har bred næringslivserfaring blant annet som adm direktør i Stokke AS (tidligere Stokke Gruppen AS) 1990 - 2004. Nå er han fulltids engasjert med styrearbeid, utenom Innovasjon Norge, bl.a. i Aker ASA, Aker Material Handling AS og flere industribedrifter på Nordvestlandet. I noen av disse bedriftene er han også inne som medeier. Han har tidligere vært styremedlem i bl.a. SND og SND Invest, NHOs Hovedstyre og hovedstyret i TBL.

 

Kjell A. Storeide. Foto: Siv-Elin Nærø

Eli Blakstad, Vinstra, nestleder

Blakstad er administrerende direktør i Peer Gynt as.  Hun har tidligere vært styreleder i Norges Bygdeungdomslag. Blakstad har erfaring fra blant annet tillitsverv i Sparebank1 Gudbrandsdal, Selskapet for Norges Vel og Høgskolen i Lillehammer. Politisk aktiv i 12 år, herunder hovedutvalgsleder for kultur og næring i Oppland. Medlem i styringsgruppa for ARENA programmet kultur og opplevelsesnæringene i vekst.

 

Eli Blakstad. Foto: Siv-Elin Nærø

Siri Bye Guldbækhei Johansen, Oslo

Bye G. Johansen jobber som konsulent i Norges forskningsråd gjennom sitt eget enkeltmannsforetak Guldbækhei Consulting. Bye G. Johansen har en Mastergrad i Økonomi- og Ressursforvaltning fra UMB, og har utdanning fra blant annet Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Høyskolen i Stavanger (Nyskaping), NTNU (Entreprenørskap og Idèutvikling) og Cornell University (NY, USA). Bye Johansen har deltatt på Gründerskolen og jobbet i et biotech-selskap i Silicon Valley. Hun har også jobbet som prosjektleder innen biomedisin og vært informasjonssjef i Birkeland Innovasjon. Hun er også styreleder i oppstartbedriften Smart-Media AS og styremedlem i Birkeland Publications AS.

 

Siri Bye G. Johansen. Foto: Svi-Elin Nærø

Arild Øien, Selbu

Øien er hotelldirektør ved Selbusjøen Hotell & Gjestegård, som han etablerte i 1988. Øien har hatt en rekke tillitsverv i reiselivet, bl.a president i NHO Reiseliv og flere posisjoner i tidligere Norges Turistråd. Øien er hovedstyremedlem i NHO og var frem til 2006 medlem av NHOs arbeidsutvalg. Arild Øien er også styreleder i Kjeldstad Holding AS /Kjeldstad Sagbruk og Høvleri AS i Selbu.

 

Arild Øien. Foto: Siv-Elin Nærø

Roar Flåthen, Oslo

Flåthen er leder i LO. Han har vært og er medlem i flere styrer og utvalg. Er blant annet styremedlem i APR Media Holding og A-pressen, nestleder i styret i Bank 1 Oslo AS, styremedlem Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS), varamedlem Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS), representant i hovedavtaleutvalget LO/NHO og komiteen for EUs arbeidslivspolitikk. Han har bl.a. vært medlem i SINTEFs Råd, styremedlem i Sparebank 1 Gruppen, styremedlem og nestleder i styret i Kongsberggruppen og klubbformann i Kongsberg Våpenfabrikk.

 

Roar Flåthen. Foto: Siv-Elin Nærø

Harald Milli, Oslo

Milli er generalsekretær i Norges Bondelag. Han har styreverv i bl.a: Tun Media, Norsk Landbrukssamvirke, Agrikjøp og Agrol.

 

Harald Milli. Foto: Siv-Elin Nærø

Kirsti Saxi, Vadsø

Saxi jobber som Utdanningsdirektør for Fylkesmannen i Finnmark. Hun er også inne i sin tredje vervperiode som 1. vararepresentant på Stortinget . Saxi har vært fylkesvaraordfører i to år og fylkesordfører i to år i valgperioden 2003-2007 . Hun har vært nestleder i SND Finnmarks styre i seks år. Saxi har mastergrad i spesialpedagogikk, og utdanning innen ledelse og organisasjonsutvikling.

 

Elin Tveit Sveen, Flora

Tveit Sveen er daglig leder i Marø Havbruk AS og Svanøy Røykeri As, deleier og styrelederi Marø Havbruk Eigedom AS og styreleder for Svanøy Røykeri AS. Hun har siden 1995 hatt flere politiske verv i bla Bystyre og Formannskap Flora Kommune, og organisatoriske verv i bl.a. Sogn og Fjordane Fiskeoppdrettarlag og Vestnorsk Havbrukslag. Hun er i dag vara i Fiskeri og Havbruksnæringas Landsforening avd. Havbruk og er med i Rømmingskommisjonen.

 

Eva Toril Strand, Averøy

Strand er daglig leder i partsrederiet Stormfugl DA, hvor hun  jobber som skipper. Er utdannet adjunkt og har kystskipperutdanning. Er styremedlem i Norges Sildesalgslags hjelpefond.

 

De ansattes representanter i styret:

Egil Hagen

Hagen er seniorrådgiver i Internasjonaliseringsgruppen, Divisjon Utland og arbeider med rådgivning i internasjonalisering for eksportbedrifter mot markeder i Nord-Asia og Vest-Europa. Han har tidligere arbeidet i Forsvaret, Frionor og Norges Eksportråd ved flere kontorer i Vest-Europa. 

Egil Hagen. Foto: Siv-Elin Nærø

Randi Abrahamsen

Abrahamsen er seniorrådgiver ved distriktskontoret i Troms. Hun arbeider rådgivning og saksbehandling innenfor bransjene landbasert energi og olje/gass og verftsindustrien.  Andre områder som hun arbeider innenfor er FoU og innovasjon og hun har produktansvaret for det kvinnerettede arbeidet ved kontoret.

 

Randi Abrahamsen. Foto: Siv-Elin Nærø