Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Situasjonen i næringslivet i 2007

2007 har vært et godt år for Norge og norsk næringsliv. Vi er inne i en av de lengste høykonjunkturperiodene Norge har opplevd etter krigen. Det er betydelig vekst, mange nye ideer og god lønnsomhet i næringslivet. Norge nyter for tiden godt av en ”dobbel Kina-effekt” med lave priser på importvarer og høye priser på norske råvarer.

There is a puzzle about Norway

I Economic Survey (2007) sier OECD at:”There is a puzzle about Norway”. OECD stusser over hvordan den norske økonomien, som tilsynelatende bryter alle ”regler” for god produktivitetspolitikk kan være blant de raskest voksende OECD-landene de siste 30 årene.
Årsakene bak suksesshistorien Norge er mange, og det er summen av disse som gir oss god uttelling, mener styret i Innovasjon Norge.

Norge har en næringsstruktur med få såkalte høyteknologimiljøer, men mange innovative lavteknologiske næringer. Dette stimulerer til andre typer innovasjoner i form av endringer i organisering, arbeidsprosesser, distribusjon, forretningsmodeller, merkevarebygging samt utvikling og design. Vi har stor evne til å ta i bruk ny kunnskap og et høyt utdanningsnivå. Vi har en disiplinert makroøkonomisk politikk, god drahjelp fra oljeindustrien og gode sosio-kulturelle rammebetingelser. Norge og norsk næringsliv er internasjonalt orientert, med en liten og åpen konkurranseutsatt økonomi. En aktiv konkurransepolitikk bidrar til å skape effektive markeder som virker konkurransedrivende. Til sammen gir dette et sunt innovasjonspress og et smidig næringsliv i kontinuerlig endring. 

Disse styrkene gir gode forutsetninger for å videreutvikle og forsterke næringslivets innovasjonsevne i en global konkurransesituasjon. Dette er et utgangspunkt for styrets vurdering av hva Innovasjon Norge mest effektivt kan bidra med for å videreutvikle næringslivets innovasjonsevne også fremover.

En innovasjonspolitikk er en politikk for å legge til rette for det ukjente. Det krever at politikken er dynamisk, åpen for eksperimentering og læring samt at den evner å ta innover seg behov for endringer. Når ny politikk skal utvikles er det viktig å forstå hvordan det norske innovasjonssystemet fungerer. Styret ser med spenning og forventning fram mot Norges første Stortingsmelding om innovasjon som legges fram i 2008.