Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

VÅRE SATSINGER OG TJENESTER

Gjennomgående satsinger

Våre gjennomgående satsinger beskriver prioriteringer knyttet til entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling, nettverksbasert innovasjon og til prioriterte målgrupper som kvinner og unge. Disse satsingene gjelder gjennom hele Innovasjon Norge og gjennom alle sektorer, og skal ligge i bunnen av alle våre prioriteringer.

Det er fem gjennomgående satsinger:

 • Nettverksbasert innovasjon og omstilling
 • SMB med internasjonale vekstambisjoner
 • Entreprenørskap
 • Kvinner i fokus
 • Unge i fokus 

Ni sektorsatsinger

I tillegg til våre gjennomgående satsinger har vi valgt ut ni sektorer hvor vi mener norsk næringsliv har et stort potensial. Dette er sektorer hvor vi mener at Innovasjon Norge kan utløse muligheter ved å bruke hele Innovasjon Norges verdikjede, med leveranser fra Vadsø til Bejing:

 • Landbruk
 • Reiseliv
 • Olje og gass, leverandørindustrien
 • Helse
 • Energi og miljø
 • IKT
 • Marin
 • Maritim
 • Kultur- og opplevelsesnæringene

Våre fem tjenestetyper:

Alle våre programmer og tjenester bygger på fem tjenestetyper:

 • Finansieringstjenester: Alle finansielle instrumenter som bidrar til å utløse og gjennomføre prosjekter.
 • Kompetansetjenester: Standardiserte tilbud til grupper av næringsaktører om oppgradering av strategisk viktig kompetanse for virksomhetene.
 • Rådgivningstjenester: Dialog med enkeltvirksomheter og grupper av bedrifter om strategiske valg og disposisjoner med sikte på å øke konkurranseevnen.
 • Nettverkstjenester: Bistand til initiering og gjennomføring av utviklingsprosesser og –prosjekter i nettverk, klynger og andre grupperinger av aktører.
 • Eksponeringstjenester: Tiltak for å synliggjøre Norge og norsk næringsliv i Norge og i utlandet.