Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

FRAMTIDA VARER LENGE

- Næringslivet i Norge går på høygir for tiden. Ingenting gleder meg mer enn det. Når dét er sagt, er det nå i de gode tidene vi må legge grunnlaget for at våre barn og barnebarn også i framtida har noe å leve av og for.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge: Gunn Ovesen. Foto: Johnny SyversenI en årsrapport skuer vi bakover. Mye av det vi i Innovasjon Norge er stolt over og har utrettet i 2007 kan du lese mer om her.

Selv har jeg lyst til å se litt framover i denne lille ”epistelen” min, og dele noen av tankene mine for framtida.

Innovasjon er stikkordet

Næringslivets konkurranseevne handler om vår evne til innovasjon og fornyelse. Hvordan ta en ny idé og gjøre den lønnsom?

Ordet innovasjon omfatter sa mangt: nye produkter og tjenester, ny teknologi, nye produksjons-, leverings- eller forretningsprosesser, ny bruk av eksisterende kunnskap, ny organisasjonsform og nye markeder. Felles for dem, er at de skaper, eller er forventet å skape økonomiske verdier.

For å bidra til et innovativt og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv, må vi i Innovasjon Norge forstå og forholde oss til de utfordringene som påvirker bedrifts- og næringsutviklingen i hele landet, samtidig som vi spiller videre på og forsterker de gode forutsetningene Norge har for innovasjon.

Utfordringer i framtida

Det er et par utfordringer for framtidas næringsliv som vi må ta høyde for allerede nå.

Globaliseringen gir nye vekstmuligheter, mens klima og bærekraft er vår tids viktigste utfordring. Alderen i befolkningen øker, noe som på sikt gir knapphet på arbeidskraft. De gode medarbeiderne krever mer av arbeidsgiverne og urbaniseringen vil øke: ennå flere vil bo i byene.

Disse utfordringene påvirker bedrifts- og næringsutviklingen i hele landet. Konkurransen blir tøffere og mer internasjonal, kampen om arbeidskraften blir hardere og vi har nye krav om bærekraftig utvikling. Næringslivet må forholde seg til disse endringene, og for møte utfordringene, startet vi i 2007 arbeidet med en ny strategi for Innovasjon Norge.

Vi i Innovasjon Norge skal være en pådriver i arbeidet for et mer innovativt næringsliv. Vi skal utfordre våre kunder til nytenking og læring, gjennom å involvere, koble og peke på nye muligheter.

Vi skal tilby kompetanse, nettverk og kapital for å skape gode resultater for våre kunder og samfunnet. Der markedet ikke fungerer, skal våre virkemidler og ressurser kunne etablere et fungerende marked og dermed kunne overlate arenaen til private aktører.

Slik at norsk næringingsliv og velferdssamfunnet i Norge har ei god framtid som varer veldig lenge.

Gunn Ovesen