Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

KONTORENE I UTLANDET

Innovasjon Norge har gjennom sine utekontorer i over 30 land god kompetanse om de fleste markeder i verden og tilbyr tjenester som integrerer internasjonalisering og innovasjon.

Viktige suksesskriterier for internasjonalisering dreier seg om å velge rett marked, tidspunkt og innsats, å finne riktig partner og om å etablere riktige nettverk.

Innovasjon Norges kontorer i utlandet har verdifull kunnskap som hjelper kunden å finne og realisere sine internasjonale muligheter og ambisjoner.

Illustrasjon. Verdenskart med oversikt over Innovasjon Norges kontorer.