Strategiske tema

Innovasjon Norge er en landsdekkende sparringpartner for bærekraftig vekst og eksport.

Bærekraft, eksport og grønn vekst viktig for fremtidig utvikling og omstilling i norsk næringsliv. Det samme gjelder tilgang til finansiering av viktige satsinger.

I menyen til venstre finner du mer om hva og hvordan Innovasjon Norge kan bidra.