Kortere vei til nye finansieringsmuligheter i EU

I 2021 fikk norske bedrifter i alt 501 millioner kroner i tilskudd og egenkapital fra EU-programmet EIC Akselerator. Det skaper muligheter.

Innovasjon Norge arbeider målrettet for at norsk næringsliv skal kunne gripe mulighetene for finansering i EUs programmer. 2021 var også året da Norges samlede resultater fra det tidligere store Horisont 2020-programmet for perioden 2014-2020 ble endelig klart: Av totalt 16,2 milliarder kroner til norsk forskning og innovasjon, gikk 4,2 milliarder kroner til norske bedrifter.

– Norsk næringsliv har virkelig stått på for å konkurrere seg til EU-finansiering. Deltakelsen i Horisont 2020 har bidratt til økt kvalitet i norsk forskning, flere innovative miljøer, bedre offentlige tjenester og et mer konkurransedyktig næringsliv i hele Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

For hver tikrone Norge har fått fra Horisont 2020, har nesten tre kroner gått til næringslivet.

– Det viser mulighetene. Jeg tror likevel at næringslivet fremover kan motta langt mer finansiering i de nye EU-programmene som ble lansert i 2021, sier Haugli.

Inn med det nye

2021 var startskuddet for verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Med et budsjett på 95,5 milliarder euro går hele 35 prosent til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping.

Horisont Europa har en rekke markedsnære aktiviteter med utlysninger som forventer kommersialisering og innovasjon. Dette åpner for bred deltakelse fra næringslivet.

Flere norske bedrifter har søkt. Innovasjon Norges regionale EU-rådgivere har bistått en rekke bedrifter i hele landet med søknadsveiledning, kvalitetssikring av søknader og pitching.

Det ligger stor anerkjennelse i å nå opp i EUs programmer. Bedriftene får en bekreftelse på at de er blant de ledende i Europa innen sine felt, og at deres produkter og tjenester representerer løsninger på samfunnsutfordringer.
Håkon Haugli, Innovasjon Norge

Gode resultater

I konkurranse med resten av Europa har norsk næringsliv gjort det svært godt i EIC Akselerator-programmet for små og mellomstore bedrifter, samt i prosjekter med tematikk innenfor mat, energi og miljø.

I 2021 mottok små og mellomstore norske bedrifter 298 millioner kroner i tilskudd (2,9 prosent av alle midlene tilgjengelige) og egenkapital for 203 millioner kroner (3,15 prosent av alle midlene tilgjengelige) fra programmet EIC Akselerator.

Dette er finansieringen som er svært ettertraktet. Nåløyet er trangt, noe som gjør gleden enda større når bedriften får gjennomslag. Akseleratoren finansierer bedrifter med banebrytende innovasjoner med stor positiv effekt på miljø og samfunn.

Nils Helset som er medgründer og leder for Hamar-bedriften Digifarm forteller at han brukte ganske lang tid på å ta innover seg de 60 millioner kronene hans bedrift fikk fra programmet:

– Det gir oss det vi trenger for å kunne kommersialisere og ekspandere, sier Helset.

Digifarm har utviklet teknologi som gjøre det mulig å kartlegge jordsatellittdata. Det har positive miljøeffekter.

– Det ligger stor anerkjennelse i å nå opp i EUs programmer. Bedriftene får en bekreftelse på at de er blant de ledende i Europa innen sine felt, og at deres produkter og tjenester representerer løsninger på samfunnsutfordringer, sier Håkon Haugli.

Vi er veldig stolte, glade og ydmyke for den interesse som både EU-kommisjonen og Innovasjon Norge har vist oss i dette prosjektet. Dette gir oss muligheten til å vokse som kunstig intelligens-basert bedrift, og vil gi oss et svært nyttig nettverk i Europa.
Anita Kåss, Kaass Discovery

Teknologisatsing for kvinner

EU-programmer er til vanlig et litt utfordrende landskap å manøvrere i. Når alt i tillegg er nytt, er kravene enda høyere til å levere målrettet søknadshjelp og rådgivning. 

For eksempel når EU i 2021 lanserte sin aller første finansieringsordning for kvinnelige teknologigründere. I mars 2022 kom resultatene: Norge fikk hele åtte prosent av finansieringen innenfor WomenTech EU, tilsvarende omtrent tre millioner kroner. Med finansieringen følger også coaching og akseleratortjenester til teknologibedriften.

– Dette er første gang EU lyser ut slike midler målrettet til kvinnelige entreprenører, så det er ekstra imponerende at Norge gjør det så bra i et program som aldri har eksistert før, sier direktør for vekst og kommersialisering i Innovasjon Norge, Anette Mellbye.

En av bedriftene som vant i konkurransen om støtte fra WomenTech EU er Kaass Discovery, som er et bioteknologiselskap og holder til i Porsgrunn. Pengene, anerkjennelsen og nettverket som følger med denne tildelingen er av stor verdi for bedriften.

– Vi har fått finansiering til prosjektet A-DOC, som skal bruke kunstig intelligens til å overvåke helse og sykdommer hjemme. Vi er veldig stolte, glade og ydmyke for den interesse som både EU-kommisjonen og Innovasjon Norge har vist oss i dette prosjektet. Dette gir oss muligheten til å vokse som kunstig intelligens-basert bedrift, og vil gi oss et svært nyttig nettverk i Europa. Det gir oss også en fjær i hatten som er fin å ha for videre finansiering fra EU, sier Kåss.

Innovasjon Norge har i tillegg fått en rekke i EU-programmer i perioden 2021-2027, der Norge deltar som fullverdig medlem både i Horisont Europa, COSME, DIGITAL, InvestEU og Forsvarsfondet (EDF).

Andre relevante artikler