Bærekraft er konkurransekraft

I 2021 opplevde Innovasjon Norge økt etterspørsel fra bedrifter som vil utvikle bærekraftige forretningsmodeller. Nå styrkes arbeidet for å forberede flere norske bedrifter på møtet med skjerpede krav til bærekraft fra markedet.

Bærekraft står høyt på agendaen i Innovasjon Norge, og med ny bærekraftstrategi fra mars 2021 fikk organisasjonen et veikart med klare forventninger til arbeidet frem mot 2025. De siste årene er bærekraft blitt et viktigere tema blant bedriftene Innovasjon Norge jobber med.

Bærekraft og konkurransekraft kan ikke lenger betraktes isolert. Det er bedrifter med bærekraftige forretningsmodeller som vil overleve på lang sikt.
Inger Solberg, Innovasjon Norge

En grønn nødvendighet 

- Bærekraft og konkurransekraft kan ikke lenger betraktes isolert. Det er bedrifter med bærekraftige forretningsmodeller som vil overleve på lang sikt, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge. 

Dette er ikke bare fordi bærekraftig drift er bra for kloden, men også fordi bærekraftig drift snart blir en nødvendighet for å kunne handle med EU, som er Norges største handelspartner. EU innfører nå et klassifiseringssystem for å vurdere om en bedrifts aktivitet er bærekraftig eller ikke (EUs taksonomiforordning). Innen 2030 skal utslippene fra unionen være minst 55 prosent lavere enn de var i 1990. EUs vekststrategi "Green Deal" påvirker allerede næringslivet i Norge. Når alle bedrifter over 500 ansatte skal rapportere sine aktiviteter i henhold til EUs taksonomi, vil dette også berøre underleverandørene.

- Det er svært viktig at norske leverandører til EU forbereder seg på dette. En grunnleggende gjennomgang av forretningsmodellen er et naturlig sted å starte. Å legge om til en bærekraftig forretningsmodell er en stor overgang for de fleste bedrifter. Vi kan bistå norske bedrifter i denne omstillingen, sier Solberg.

I 2021 så vi en klar økning i henvendelser fra bedrifter som vil ha hjelp til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.
Arnfinn Lundberg Bakke, Innovasjon Norge

Snur logikken

For de fleste bedrifter vil grønn omstilling starte med selve forretningsmodellen. En forretningsmodell har i tradisjonell forstand vært en plan som tar utgangspunkt i kundens behov og så forklarer hvordan bedriften best kan møte dette behovet, slik at bedriften kan maksimere egen profitt. 

En bærekraftig forretningsmodell snur denne logikken på hodet. Med en slik modell tar man nemlig ikke bare hensyn til økonomiske sider ved driften, men også til bedriftens påvirkning på samfunn og miljø. 

- Bevissthet rundt sammenhenger mellom bærekraft og konkurransekraft har økt betydelig de siste årene. I 2021 så vi en klar økning i henvendelser fra bedrifter som vil ha hjelp til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller, sier Arnfinn Lundberg Bakke, som leder Innovasjon Norges arbeid med ansvarlig næringsliv.

Vi har tatt viktige grep og synliggjort vårt arbeid med bærekraft. Vi har gjort dette til et konkurransefortrinn og ser effekten av det allerede.
Dag Arnesen, IDT Solutions

Et konkurransefortrinn 

I forbindelse med Arctic Innovation Week 2021 avholdt Innovasjon Norge ti workshops om sirkulærøkonomi, med totalt 60 bedrifter som deltakere. Reiselivssatsingen "Global Growth Scandinavian Tourism" hadde også bærekraftige forretningsmodeller som hovedtema for hele kursprogrammet sitt.

Et annet tilbud var omstillingsprogrammet "FRAM Bærekraft Innlandet 2021", et program som ble fulltegnet i løpet av en drøy uke. Der var Lena-bedriften IDT Solutions AS én av de 15 deltakerbedriftene. Bedriften har siden 1995 produsert aluminiumsprofiler og automasjonslinjer for kunder i Norge, Norden og Europa.

- Vi har tatt viktige grep og synliggjort vårt arbeid med bærekraft. Vi har gjort dette til et konkurransefortrinn og ser effekten av det allerede, sier Dag Arnesen, forretningsutvikler hos IDT Solutions.

Også Oppland Stål i Lalm ser arbeidet med bærekraft som et konkurransefortrinn. Gjennom deltakelsen i FRAM-programmet har bedriften utarbeidet en egen EPD (Environmental Product Declaration), et karbonregnskap for FlexSafe bru-rekkverk som bedriften produserer.

– Gleden, overraskelsen og selvtilliten blomstret da vi oppdaget at vår EPD er den beste på sammenlignbare produkter produsert i Norge. Det gir oss konkurransefortrinn som vi skal markedsføre og høste av i fremtiden, sier daglig leder Sverre Braaten.

Miljø, bærekraft og grønn vekst

En rekke av virkemidlene til Innovasjon Norge er knyttet til miljø, bærekraft og grønn vekst. I 2022 vil Innovasjon Norge ytterligere intensivere arbeidet med bærekraftige forretningsmodeller.

- Vi kjører også et omfattende opplæringsopplegg internt for å ruste kollegaene våre til å bli gode rådgivere og sparringpartnere for næringslivet. Målet vårt fremover er å tilby flere kurs og workshops for bedrifter, slik at enda flere kan få en smidig overgang til en eksportvirkelighet preget av stadig tøffere krav til bærekraft, sier Solberg.

Andre relevante artikler