Gå rett til innholdet Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

Vi gir lokale idéer globale muligheter

Velkommen til Innovasjon Norges årsrapport 2005

 

Administrerende direktør Gunn Ovesen:
INNOVASJON NORGE LEVERER SOM BESTILT

Innovasjon Norge har eksistert i to år. Vi har levert resultater slik vi skal og har utnyttet pengene våre godt. Stort sett har vi verken brukt for mye eller for lite.

Fra 8. mars feiring i Akersgata. Foto: Marit GulbrandsenInnovasjon Norge har fått et godt budsjett for 2006. Det gir oss gode muligheter til å styrke evnen til innovasjon og internasjonalisering i norsk næringsliv. Det er en tillitserklæring fra politikerne og et ansvar vi tar på alvor.

Vi er fortsatt en ung organisasjon, men kjennskapen til Innovasjon Norge og våre tjenester er stadig økende. Målinger bekrefter også at kundene våre er fornøyd med det arbeidet vi utfører.

Les mer

 

KONTORENE I UTLANDET
Innovasjon Norge bistår norsk næringsliv
for å fremme handel på det det internasjonale markedet, enten det gjelder eksport eller utenlandske investeringer. Derfor er vi representert med kontorer i mer enn 30 land.

Les mer

KONTORENE I NORGE                  Innovasjon Norge har kontor i alle fylker. Virksomheten deres har i 2005 vært preget 
av høy aktivitet.

Les mer

 

STYRET HAR ORDET:
2005 har vært et godt år både for Norge og norsk næringsliv. Vi er inne i en høykonjunktur med betydelig vekst, godt tilfang på nye idéer og god lønnsomhet i mesteparten av norsk næringsliv.


Næringslivets prestasjoner er gode, likevel mener Innovasjon Norges styre at investeringene i innovasjon fortsatt kan økes betraktelig for å styrke næringslivets konkurransedyktighet.

Les mer

 RESULTATER 2005
Økende globalisering er en sentral utfordring. Den skaper nye muligheter. Samtidig gir den tøffere konkurranse.


Internasjonalisering er et av våre sentrale satsingsområder. Det samme er økt innovasjon i næringslivet i hele landet, styrket profilering av Norge og norsk næringsliv og næringsutvikling basert på regionale forutsetninger.
Innovasjon Norge gjør en betydelig innsats på alle disse områdene.

Les mer